Objektif

  • Mempastikan semua proses teras Universiti memanfaatkan teknologi ICT terkini secara efisyen.
  • Mempastikan kemudahan ICT yang disediakan lengkap dan sentiasa baik bagi menyokong kelancaran semua aktiviti pentadbiran dan pembangunan akademik Universiti.
  • Mempastikan sistem, data dan maklumat Universiti sentiasa cekap, kemaskini, selamat dan memuaskan semua pihak.
  • Menyedia perkhidmatan teknikal dan latihan berterusan untuk menjana budaya ICT dalam komuniti Universiti.
  • Menjalin kerjasama teknikal dan perkongsian kepakaran dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Mempastikan pengurusan kualiti ICT Universiti sentiasa memenuhi piawai ISO 9001:2000.
Hubungi Kami
Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus, Terengganu.
Tel : 09-6688998 |  Faks : 09-6687864
Email : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Elaun Komputer