• Memastikan semua proses teras Universiti memanfaatkan teknologi ICT terkini secara efisyen.
  • Memastikan kemudahan ICT yang disediakan lengkap dan sentiasa baik bagi menyokong kelancaran semua aktiviti pentadbiran dan pembangunan akademik Universiti.
  • Memastikan sistem, data dan maklumat Universiti sentiasa cekap, kemaskini, selamat dan memuaskan semua pihak.
  • Menyedia perkhidmatan teknikal dan latihan berterusan untuk menjana budaya ICT dalam komuniti Universiti.
  • Menjalin kerjasama teknikal dan perkongsian kepakaran dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Memastikan pengurusan kualiti ICT Universiti sentiasa memenuhi piawaian ISO 9001:2000.

Ikuti Kami

 

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

  09-668 8998 (Helpdesk PPIR)
  09-668 7901 / 8874
  ppir@unisza.edu.my

  https://ppir.unisza.edu.my

Pengunjung

021504
Hak Cipta Terpelihara © 2024 Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR UniSZA)