Bahagian Teknikal

BOKHAIRI MUHAMMAD

Ketua Bahagian Teknikal
bokhairi@unisza.edu.my
8831

WAN NOR HANNANI WAN DAGANG

Pegawai Teknologi Maklumat
hannaniwdagang@unisza.edu.my
8949

ANALISA JUSOH

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
analisa@unisza.edu.my
8842

HAFIDZ MAMAT

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
hafidzmamat@unisza.edu.my
8875

ASRI MOHAMAD

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
asrimd@unisza.edu.my
8910

CHE WAN HISHAMUDDIN CHE WAN MANSOR

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
cwhishamuddin@unisza.edu.my
8867

MOHD AMIRUDDIN MOHAMAD

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
mohdamiruddin@unisza.edu.my
8546

RAZALI MOHD

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
razalimohd@unisza.edu.my
8959

SUHKIF MOHAMED

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
suhkifmd@unisza.edu.my
8829

ZARKASHIM MAD ZALI

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
zarkashimzali@unisza.edu.my
8357

MAZLEE WAHAB

Pembantu Makmal Kanan (KUP)
mazlee@unisza.edu.my
8337

HAMI HUSIN

Pembantu Kemahiran Kanan
razak@unisza.edu.my
8958

RAHIM JUSOH

Juruteknik Komputer
rahimjusoh@unisza.edu.my
8819

ADAMI MOHAMED @ SEMBOK

Juruteknik Komputer
adami@unisza.edu.my
8815

SYED MOHD FAKHREE SYED ALWI

Juruteknik Komputer
smfakhree@unisza.edu.my
3210

ABDULLAH QOHAAFAH ISMAIL

Juruteknik Komputer
aqohaafahismail@unisza.edu.my
8653

Ikuti Kami

 

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

  09-668 8998 (Helpdesk PPIR)
  09-668 7901 / 8874
  ppir@unisza.edu.my

Pengunjung

051407
Hak Cipta Terpelihara © 2024 Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR UniSZA)